Home Activitati
Activitati PDF Imprimare

 

Extras din Procesul Verbal al Consfatuirii Comitetului Director SRAIT din 04.04.2014

 

Extras din Procesul Verbal al Consfatuirii Comitetului Director SRAIT din 15.11.2013

 

Extras din  Procesul Verbal al Consfatuirii Comitetului Director SRAIT din 16.11.2012

Extras din Procesul Verbal al Adunarii Generale de Alegeri SRAIT din 30.03.2012

Extras din Procesul Verbal al Consfatuirii Comitetului Director SRAIT din data de 10.02.2011

Extras din procesul verbal al consfatuirii comitetului director S.R.A.I.T. din data de 26 martie 2010

Extras din procesul verbal al consfatuirii comitetului director S.R.A.I.T. din data de 27 martie 2009

Extras Proces Verbal al Sedintei din data de 16.02.2009

Consfatuirea Comitetului Director SRAIT din 22 septembrie 2008

Consfatuirea Comitetului Director SRAIT din 11 aprilie 2008

Hotarare a Adunarii Generale de Alegeri SRAIT din 26 octombrie 2007

Sinteza Procesului Verbal a Adunarii Generale SRAIT din 26 octombrie 2007

Activitati aferente perioadei octombrie 2006-octombrie 2007

Consfatuirea Comitetului Director SRAIT din 17 martie 2006

Activitati aferente perioadei martie 2005-martie 2006

Consfatuirea Comitetului Director SRAIT din 25-26 februarie 2005 de la Sinaia

Activitati aferente anului 2004

Consfatuirea Comitetului Director SRAIT din 25-26 februarie 2004 de la Sinaia

Consfatuirea Comitetului Director SRAIT din 5 - 6 sept.2003 de la Sinaia

Activitati aferente anului 2003

Activitati aferente perioadei 1998-2002

 

Hotarari ale Comitetului Director SRAIT